Sessie Gemeente Venlo tijdens Venlo in Business

Tijdstip: 18:15 – 18:45, Locatie: Mainstage / auditorium

Bedrijventerreinen van de toekomst – waarom maar vooral wat kan ik doen?
Gemeente Venlo faciliteert tijdens Venlo in Business een sessie over duurzame bedrijventerreinen. Sonja Demandt, Expertisemanager Duurzaamheid & Innovatie bij het LWV, verzorgt deze lezing.

Stichting Duurzame Bedrijventerreinen bevordert de energie- en klimaattransitie door samen met ondernemers integrale oplossingen hiervoor te ontwikkelen. Hierbij wordt zowel gewerkt aan duurzame energieopwekking en -besparing als aan het verbeteren van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Een aantal koplopers maakt al zichtbaar hoe de energie- en klimaattransitie er op bedrijventerreinen uit kan zien. Sonja Demandt zal dit aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden duidelijk maken tijdens Venlo in Business.

Over de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen
De Stichting Duurzame Bedrijventerreinen is een samenwerking tussen Ondernemend Venlo, LWV, en Gemeente Venlo. De wereld om ons heen verandert sneller dan wij ons bewust zijn. Er zijn diverse grote transities op het gebied van o.a. Circulariteit, Digitalisering en Energie & Klimaattransitie. Nieuwe transities op deze schaal vragen om de uitwisseling van ideeën, kennis & ervaringen maar zeker ook het experimenteren op de verschillende deelgebieden. Alleen samen kunnen wij deze transities vorm geven. Bedrijventerreinen worden op deze manier weer hip en een werklocatie van de toekomst.

Facebook
LinkedIn